IQ-Partij:  Wie het recht neemt, ons te regeren, die 

 heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

De kogel is door de kerk

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

IQ

64 jaar na een bepaald besluit van een bepaalde machtige groep valt een bepaald begrip in een openlijke discussie (tijdens de Algemene Beschouwingen op 17.9.2014 in het parlement, te volgen op Tv) tussen de leiders van de 2 grootste partijen van het land: MP Rutte van de VVD en G. Wilders van de PVV:  ‘verzwakking van de Nederlandse maatschappij’ door explosief gegroeide immigrantengroepen van Marokkaanse, Turkse en Zwart-Afrikaanse afkomst.

Wilders zegt “Ja!”. Rutte zegt “Nee!”

Wilders zegt: “Ze maken Nederland kapot!”   Rutte zegt:  “De immigrantengroepen verzwakken de Nederlandse maatschappij niet, ze maken ze juist sterker”, wat in de ogen van velen zo duidelijk gelogen is, dat Wilders partij PVV nu in de peilingen een sprong heeft gemaakt, over de VVD heen, en de grootste partij van het land geworden is. De bevolking van het land reageert. Ze wil af van de premier, die onwaarheden vertelt en daarmee zijn minachting voor de bevolking laat zien. Maar zo eenvoudig is dat niet. Hij heeft in het parlement nog de meerderheid tot de volgende verkiezingen in 2 1/2  jaar. Indien de regering niet vroeger valt.

 

1960, 64 jaar geleden, stond het begrip “verzwakking van de Nederlandse maatschappij en van verdere Europese maatschappijen” ook al in het centrum van discussies, toch toen tussen miljardairs van Askinasi-afkomst. “Hoe kunnen wij verzwakking bereiken?” vraagden ze. Ze waren op zoek naar een alternatief voor een mislukte plan: Europa via een kunstmatige hongersnood snel en volledig in handen krijgen, zonder mensen. Daarvoor hadden ze WW2 gestart, als joint-venture tussen Roosevelt, een USA-Askinasi, en Hitler, een DE-Askinasi. Zie www.hp3.jaaaa.net ! Toch 1945 kwamen hen de Russen in het oosten en de nieuwe USA-President Truman in het westen dwars te zitten. Na rond 10 miljoen hongerdoden in Duitsland en Oostenrijk 1946-1948 liep hun actie 1948 op de klippen van het Marshall-Plan stuk. Het doodzwijgen van het mega-misdrijf is hen voor 98% gelukt. Alleen door de boeken van de Canadees James Bacque “The planned Death” werd het crime een beetje bekend.

Snel konden de Askinasis Europa niet pakken. “Dan even langzamer” zeiden ze toen. Ze wilden en willen Europa als vervanging voor hun Askinasi-rijk aan Askinasi-Zee, Zwarte Zee en Kaukausus, dat ze 1376 aan Dschingis Khan hadden verloren. Toen waren ze naar westen gevlucht, naar Europa, en hebben zich sindsdien in Europa en later in Amerika uitgebreid.  Nu willen ze Europa zonder lastige gastvolkeren. Hoogmoedig en aanmatigend spreken ze onder elkaar van hen als van vee of als van onkruid. In hun discussies kwamen ze op het idee, dit lastige onkruid, dat ze moeilijk kunnen overmeesteren, eerst door andere soorten snel groeiend onkruid te laten overwoekeren, met minder IQ, dat ze eenvoudig kunnen overmeesteren.

Toen gingen ze op zoek en vonden de achterlichten van het Marokkaanse volk / van verdere Noord-Afrikaanse volkeren en de achterlichten van het Turkse volk geschikt voor de taak: hoge kinderproductie bij een laag IQ en een reeks afstotende chaoseigen-schappen zoals hoge criminaliteit, hoge corruptie etc. Toen gingen ze via hun grootbedrijven (Multinationals) in Europa ’gastarbeiders’ planten en beschermden hun groei. Uit 100 plantjes 1960 zijn intussen over 1 miljoen planten geworden. In de grootsteden Amsterdam en Rotterdam hebben ze de NL-bevolking al voor meer dan 50% overwoekerd en verdrongen. En het gaat met voorspoed verder, ook in andere delen van Europa, zo in Duitsland en Frankrijk, in Engeland en zelfs in Zweden. Dat is nu >> pag.2

GB

DE

NL

 

 

De kogel is door de kerk

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

GB

DE

NL

2

 

de achtergrond van de discussie tussen Wilders en Rutte in het jaar 2014, 64 jaar later. Verzwakking van de NL-maatschappij door gastarbeider-blijfarbeider-immigranten, door snel groeiend onkruid in de Nederlandse tuin?  Ja of nee?

Wilders zegt “Ja!”. Rutte zegt “Nee!”

Omdat Rutte “Nee!” zegt, duidelijk tegen de feiten in, en ook nog een statement had voorbereid, om de vreemd-bevolking te paaien, een statement over een Marokkaanse meneer, die hem in het torentje had bezocht, die in de Moskee gaat, voor die hij, Rutte ‘oneindig veel respect’ heeft en Wilders het niet eens waard is, alleen maar in de schaduw van die meneer te staan (extreme formuleringen!),

is een connectie van de Bilderberg-Conferentie-bezoeker Rutte met de kringen van de Askinasi-miljardairs van toen waarschijnlijk. Van welke aard is deze connectie?

Dat zou IQ-Partij, de oppositie met moed, graag nader willen bestuderen. Dat kan door inzet van de Corruptie-Controle DIM.

Het probleem daarbij is alleen, dat Rutte nog weigert, de DIM-test te doen. En wij nog niet genoeg macht hebben, om de test snel door te zetten. Dus blijven eisen en ondersteuning opbouwen. Te gek voor woorden: verdenking, dat Rutte ons het ravijn in wil loodsen, dit ravijn, bedacht door Askinasis (gelekte gesprekken, bewezen, dat ze ons daarin willen begraven), maar wij hem niet aan de test kunnen krijgen!

 

Lees het IQ-Programma. www.party1-1.jaaaa.net !

 

De corruptie-test DIM is naast een corruptie- ook een sadisme-test,

hij spoort de vreugde aan stiekem schaden maken op. Is bij Rutte ook extreem-sadisme te vinden, weliswaar goed verborgen? De test zal het leren.

 

De intentie van IQ-Partij is, voor grote schade te waarschuwen. In die context mag men ook van negatieve en bedreigende eigenschappen van mensen spreken, zelfs als die dat niet leuk vinden.  In de discriminatie-wet 137e is dit uitdrukkelijk toegestaan “indien voor zakelijke berichtgeving noodzakelijk”.   Bovendien willen wij hier toevoegen, dat in onze ogen iedere mens waardering en respect verdient, ook als hij deels slechte eigenschappen bezit. Niemand heeft zich zelf gemaakt.

Zover wij boven van de achterlichten van bepaalde volkeren spreken, is ons oordeel over de achterlichten van een volk niet een oordeel over het volk als geheel. In ieder volk zijn er goede en minder goede elementen. Onze taak is, de laag-IQ-achterlichten te helpen, zich niet langer door de Askinasis als verdringingswerktuig te laten misbruiken. Wij zitten met hen in een boot. De achterlichten zijn niet onze vijanden. De sluwe Askinasis eerder, maar ook niet echt, want hun drijfveer is de hersen-ziekte extreem-sadisme. Hen genezen is ons doel.

 

Wij moeten voorzichtig formuleren. Want de Askinasis  hebben teams van discriminatie-jagers ingericht, met het doel, om weerstand tegen hun onkruid-politiek plat te walsen vanuit staatsorganen, die ze hebben veroverd. In het OM Arnhem lijkt zo’n team te zitten. Wat opviel, als het IQ-Partij aanviel. Toen hebben ze volgens IQ machtsmisbruik gepleegd. Dat moet een onafhankelijke richter nog voor het licht houden.

 

IQ-Partij

oppositie met moed

 IQ-Partij:  Wie het recht neemt, ons te regeren, die 

 heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.