IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 

IQ-Partij

en de Politie

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

IQ

IQ-Partij monitoort en beschrijft het gedrag van de politie. Waarom?

Een ontspoorde politie is altijd de basis van onrechtstaten, geweld-heerschappij, dictatuur. Het kan klein beginnen! Dan zoude men ook kleine ontsporingen al aanpakken.

Groepen van mensen met een onzichtbare ziekte zorgen actief voor uitbreiding van onrecht in een machtssysteem, dus ook in de politie. Gezonde mensen in het machtssysteem werken tegen en corrigeren de oneerlijken, de zieken. Zo is er normaal een evenwicht: onrecht op een laag niveau aan de ene kant, en rechtmatige beslissingen in het machts-systeem, aan de andere kant. Echter, dit evenwicht kan omslaan naar veel onrecht en weinig recht. De geschiedenis laat zien, dat zo’n omslag vaker gebeurt. Hebt u ooit gevraagd, hoe zo’n omslag verloopt? En wat hem mogelijk maakt? Opletten, en de beginselen weren!

 

De zieke groep heeft veel speelruimte, als de anderen niet weten, dat ze er is. Bijvoorbeeld kan ze, listig een normaal gedrag vertonend, leidende functies veroveren en eerst van daar uit het zieke gedrag laten zien: met onrechtbeslissingen kwetsen.

 

Hoe groot is de zieke groep? En wat is de naam van haar ziekte? In het machtssysteem en ook in de politie rekenen wij met 10%-15% zieken tegen 85%-90% gezonden. In sommige delen van de maatschappij: in hulp-beroepen, bijv onder de artsen, rekenen wij met rond 20% zieken tegen rond 80% gezonden. Hogere concentraties ontstaan, omdat de zieken bewust in beroepen instromen, waar ze onder een bepaalde bescherming makkelijk schade kunnen berokkenen. (Dr. Jansen-Steur en zijn helpers!). Gezien op de hele maatschappij ligt de relatie tussen zieken en gezonden bij rond 5% zieken tegen 95% gezonden.

U raadt al de naam van de ziekte: sadisme, of beter: extreem-sadisme. Want een beetje sadisme is een normale en nuttige eigenschap van de

www.IQ.jaaaa.net

 

 

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 

IQ-Partij en de Politie / 2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

IQ

mens. Vele mensen weten niet, dat zich uit dit normale sadisme door een hersenstoring de ziekte extreem-sadisme ontwikkelen kan. En de meeste mensen weten niet, dat de foute doorgroei naar extreem-sadisme erfelijk is. Van zelf stopt het nooit!

De groep van erfelijk zieke extreem-sadisten beleeft extreme lust door schade berokkenen. Van daar, dat hun denken om ’Hoe kan ik onontdekt schade maken’ circuleert. 

Als de gezonden weten, dat de zieke groep er is, met concentraties van 10%-15% en van 20% in bepaalde beroepen, kan ze de zieken beter in de gaten houden en beter tegenwerken: schade verhinderen.

 

Voor deze achtergrond monitoort IQ-Partij de politie en algemeen mensen in het machtssysteem.  En artsen.

Gelukkig is er nu een ijzersterke test, de DIM-test, om zieken op te sporen. IQ-Partij zet zich in voor toepassing van die test in gevallen van verdenking van extreem-sadisme.

Wie vreemde ervaringen heeft gemaakt, kan naar sado-test@jaaaa.net mailen. 

Zie ook :  www.BEO.jaaaa.net

BEO – Bond Eerlijke Overheid.

Wij willen af van bedriegers.

Want ze verpesten de samenleving.

www.IQ.jaaaa.net

 IQ.Partij@gmail.com,  T. 06-24 33 44 53