IQ-Partij

Text Box: Bezwaar
8.8.2014

IQ, de Rechten- en Plichten-Partij

Griegstraat 7,  2625 AG Delft

Aan

Kiesraad

Herengracht 21

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Geachte dames en heren,

 

IQ-Partij maakt bezwaar tegen het besluit van de Kiesraad, verzonden na 30. juni 2014,

de waarborgsom van 11.250 voor kandidaatstelling niet terug te betalen aan IQ-Partij.

 

Reden 1 voor het bezwaar:

Ons werd voorgespiegeld, aan eerlijke verkiezingen te kunnen deelnemen. In eerlijke verkiezingen hadden wij een goed resultaat gehaald en de waarborgsom van 11.250 dan terug gekregen.

 

Maar de verkiezingen waren zwaar oneerlijk. Kleine nieuwe partijen inclusief IQ-Partij werden uitgesloten van alle Tv-verkiezingsdebatten. Daarentegen bestond meer dan een reden, voor nieuwe partijen op Tv1, Tv2 en Tv3 van de overheid extra-verkiezingsdebatten te organiseren. Want de burgers en kiezers zijn - zoals bekend - heel ontevreden met de oude partijen en hun politiek. Dus was er de mogelijkheid, de burgers te laten zien, hoe nieuwe partijen het beter willen doen. Maar dat werd afgesneden. De heersende machten vrezen machtsverlies en spelen het spel daarom oneerlijk. De kleine partijen, en in het bijzonder IQ-Partij met een wetenschappelijke achtergrond, hadden geen kans, bij de kiezers bekend te worden en stemmen te winnen. Zwaar oneerlijk!

Ook andere nieuwe partijen hebben deze kritiek voorgedragen, met vele details, zodat wij de details van benadeling hier niet groot moeten herhalen.

 

Reden 2 voor het bezwaar:

Toen de Tv-spot liep, waarin IQ-Partij de poging van de Kiesraad (secretaris-directeur M. Bakker, mwvr. Alspeer en mevr. Sabrina en onbekend) beschreef, IQ-Partij via manipulatie van de EU-verkiezingen uit te sluiten, werd de toon weggeschakeld, zodat de boodschap de Tv-kijkers en kiezers niet bereikte en de nodige opschudding uitbleef, en de effecten op ons verkiezingsresultaat uitbleven.

De aangifte van IQ-Partij wegens a) poging tot verkiezingsbedrog en b) verkiezingsbedrog (toon wegschakelen) loopt. Het valt op, dat meneer M.Bakker het besluit 30.6.2014 niet heeft getekend, zoals gewoon.

IQ-Partij lijkt een bedreiging voor het machtssysteem te zijn, groot genoeg, dat deze bedrogstappen met de verbonden risiko’s worden genomen.

 

Reden 3 voor het bezwaar:

Voor de EU-verkiezingen had IQ-Partij een poster voorbereid:  de ‘MAT-mensen-poster’.

Daarin beschrijft IQ het vreemde feit, dat de heersende partijen onder de KobaR-Regering (Kok, Balkenende, Rutte) krimp-politiek bedrijven t.o.v. de high-level oer-bevolking, en groei-politiek t.o.v. de low-level immigranten-bevolking. Verzwakkings-politiek dus! Schade-politiek! IQ stelt als verstandige bevolkingspolitiek daartegen, het sterke in plaats van het zwakke groeien te laten! Feit is: De immigranten-bevolking groeit hard, zelfs explosief. En de oer-bevolking krimpt hard. IQ bekritiseert daarom de KobaR-regering in de poster en vraagt: “Wat is de ethische maatstaf van een regering, die problemen en ellende laat groeien als kool?” In de poster wordt expliciet het Jihad-probleem genoemd.

Iemand moet hebben besloten: “Deze kritische poster mag de verkiezingsborden nooit halen”. Wat gebeurde?  Ondanks het feit, dat MAT-mensen (Marokkanen, Afrikanen, Turken) in de poster als slachtoffers van een bepaalde achtergrond-politiek worden beschreven, zei het OM Arnhem onder OvJ Lucas en OvJ Kooij, dat de poster ‘misschien’ de MAT-mensen zou beledigen. Een verdenking, misschien. Precies wisten ze het ook niet (spelletje!). Maar ze adviseerden de gemeenten, onze poster niet op de borden te plaatsen. De gemeente-ambtenaren werden bang en weigerden de poster. Zo was IQ zijn beste poster kwijt, dat ons bekend had kunnen maken en veel stemmen had kunnen brengen.

Het IQ-recht op vrije mening was voor de OvJ niets waard tegen deze ‘verdenking’.

Achteraf de rechtsstaat inschakelen, in de hoop, dat die functioneert, en tegen de groep van OvJ en onbekende achtergrondpersonen aangifte doen wegens ambtsmisbruik, intimidatie van de gemeenten, art. 364 Wetboek van Strafrecht (dat loopt, zie www.party6-6-1.jaaaa.net), helpt ons voor deze EU-verkiezingen niet meer. Misschien voor de volgende verkiezingen. Oneerlijke belemmerende schreden tegen IQ! Oneerlijke verkiezingen! IQ, de kritische stem, met een programma van gewicht, opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek (zie party1.jaaaa.net), bleef bij de kiezers onbekend. Zonder de beschreven worgacties van het machtssysteem hadden wij een goed verkiezingsresultaat bereikt. De kiesraad heeft bij zijn besluit, gebaseerd op regeltjes, niet meegewogen, dat het oneerlijke verkiezingen waren. Dat had hij moeten doen!

Wij eisen de waarborgsom 11.250 terug.

 

Delft, 8-8-2014

 

IQ-Partij

Het bestuur

get.  Gunther Niessen

Voorzitter

Geachte lijsttrekker-collega’s,

 

Ons bezwaar tegen het besluit van de Kiesraad, de waarborgsom 11.250 in te casseren, treft u bijliggend aan, en ook op www.party33.jaaaa.net. Wie nog geen bezwaar gemaakt heeft, kan dit nog doen tot 11.8.2014 (binnen 6 weken na 30.juni). 

 

Van de Commissie voor de Geloofsbrieven hebben wij vernomen, dat de Kiesraad met voorstellen zal komen, om de toegang van nieuwe kleine partijen tot de kiezers te verbeteren. Het probleem van onzichtbaarheid voor de kiezers wegens niet / nauwelijks verschijnen in de massamedia wordt dus toegegeven.

Immers gaat het daarom, dat de kiezers verschillende politieke concepten / programma’s beoordelen. Als zij een deel, dat van de kleine partijen, helemaal niet voor ogen krijgen, alleen dat van de oude machtspartijen, dan kunnen ze de verschillen niet beoordelen en zullen automatisch op de oude partijen stemmen.

Eigen verkiezingsdebatten op Tv voor nieuwe partijen organiseren is een mogelijkheid, om kleine partijen zichtbaar te maken. Hen gelijk veel tijd geven als de bekende partijen! De nieuwe partijen moeten niet direct met de oude discussiëren. Dat kan ook, maar moet niet. Wat werd gedaan? Niets daarvan! En wat stelt de Kiesraad nu voor? Niets daarvan! Of hebt u iets gehoord? Wij niet!

In plaats van met voorstellen te komen, die gelijke kansen voor alle partijen en eerlijke verkiezingen brengen, en de nadelige gevolgen van ongelijkheid en oneerlijkheid t.a.v. de laatste verkiezingen 22.mei ten minste een beetje goed te maken en de waarborgsom aan nieuwe partijen terug te betalen, komt de Kiesraad juist met het besluit, het geld van de kleine partijen op te slokken en ze zo extra hard te treffen. Ze extra te straffen voor de poging, iets te verbeteren, daarmee ze de volgende keer wegblijven!

 

Als onze wetenschappelijke analyse juist is (zie: www.party1.jaaaa.net),

die leidde tot onze 3 speerpunten:  1.. Eigendomslimiet privaatpersonen 100 miljoen ,

2..  brede invoering van de corruptie-controle DIM, 

3.. ontwikkeling van een geneesmethode voor de hersenziekte extreem-sadisme,

 

dan hebben de manipulaties systeem, dan hebben bedrogspelen, die wij aan alle fronten beleven, systeem:

a). Energie-politiek , b). gezondheids- / ziekte –politiek,  c). bevolkings-politiek,  d).  oorlogs-politiek, oorlogsspelen,  … , e). …. ,  f). … , g). dan zijn ook de schijnverkiezingen deel van deze spelen, schijndemocratie als spel, door grootschalige manipulaties vorm gegeven, waar worgen van kritische kleine partijen daarbij behoort  (IQ kreeg in 2012 en in 2014 met worgacties te maken)

Dan hebben wij met een groot netwerk van intelligente zieken te maken, die zich soms verraden, die soms bekennen, dader in een netwerk te zijn — zie bericht van meerdere bekentenissen — (maar dit nooit op de markt bekennen, dat iedereen het kan horen, zodat de normaalburger nooit zoiets hoort en het niet gelooft).

dan hebben wij te maken met een netwerk geleid door een groep van miljardairs (met namen bekend), waar de lijm tussen de miljardairs en hun voettroepen een erfelijke hersenziekte is (dus ze zijn allen familie van elkaar), waar de volgelingen van de miljardairs met grote ijver bij schadeacties, schademanipulaties daarbij zijn, omdat ze door schade te maken zieke lust beleven. Men kan deze ijver bestuderen, als men de zieken kent

 

en deze niet doorhebben, dat men ze kent. Wij hebben zieke personen op verschillende terreinen bestudeerd, gedeeltelijk langtijd-onderzoek. (Wie interesse heeft, kan een bericht krijgen.)  Het internationale netwerk is in USA als ‘worgslang’ bekend. Dus praten wij hier niet de eerste keer van het verschijnsel sado-netwerk. Het worgslang-netwerk doet vele dingen stil en indirect, om niet op te vallen.

 

Als wij de corruptie-controle DIM breed invoeren, dan heeft dit hetzelfde effect als iedere dag bekentenissen te horen van netwerk-daders op de markt. Dan wordt het voor normaalburgers grijpbaar. (2)

 

Als het lukt, de ziekte extreem-sadisme te genezen, dan worden de zieken normale mensen, die positieve dingen doen. Dus richt zich IQ niet op de zieken, maar op de ziekte. (3)

 

De eigendomsgrens voor privaatpersonen van 100 miljoen verwijdert de geldwapens van 10x100 miljoen , waarmee ultrazieke personen macht krijgen, de vreselijkste dingen te doen. (1)

 

IQ-Partij accepteert geen besluiten van bestuurders, die niet door de corruptie-controle DIM zijn gelopen.

De bestuurders van de Kiesraad HRBM Kummeling (voorzitter), M.Bakker (secretaris-directeur), PJ Young (plv. secretaris-directeur) zijn niet door de corruptie-controle DIM gelopen. Zolang ze niet DIM-getest zijn, accepteren wij hun besluiten niet. Dus is hun besluit, de waarborgsom 11.250 niet terug te betalen, voor ons ongeldig. Wij nodigen ze uit, door de corruptie-controle DIM te lopen. Dat kunnen ze makkelijk doen.

 

Alle kleine partijen, die door het besluit van de Kiesraad-bestuurders, de waarborgsom 11.250 niet terug te betalen, schade lijden, kunnen het besluit makkelijk voor ongeldig verklaren, met dezelfde redenering als wij. Immers, wat men accepteert en wat niet, beslist men zelf. Als velen samen het besluit voor ongeldig verklaren, dan groeit de kans, het geld terug te krijgen. Belangrijk ook: dan groeit de kans, DIM-geteste beslissers te krijgen.

 

Het is ondoorzichtig, waarom de Kiesraad-beslissers de regeltjes zo ijvrig citeren, maar het niet te loochende feit met geen woord vermelden, dat de verkiezingen totaal oneerlijk opgezet waren, zonder kans voor inhoudelijk sterke kleine partijen zoals de wetenschapper-techneuten-partij IQ, bij de kiezers bekend te worden.

 

Met vriendelijke groeten

IQ-Partij

Het bestuur