De Marokkanen zijn slim genoeg, om te begrijpen, dat hen hier een golden kans geboden wordt, door kinderovervloed een deel van de Nederlanders te verdringen en een groot deel van Nederland over te nemen.

Maar zijn ze ook slim genoeg, om het draaiboek te kunnen ontcijferen voor de tijd na de dag EX, waar hun taak voltooid is?

 

Wat gebeurt dan? Welk lot wacht dan op hen en hun collega’s, de Turken en de Zwart-Afrikanen, die nu vergelijkbaar vlijtig kinderen baren, zich vergelijkbaar vruchtbaar tonen met 4 of meer kinderen per vrouw? De Nederlandse vrouwen gaan werken en studeren. Daarnaast blijft dan nog tijd en energie, om in hun leven gemiddeld een kind te baren. Als resultaat zullen er voorspelbaar straks deze bevolkingsgroepen zijn: Marokkanen ongeveer 25%, Turken ongeveer 25%, Zwarte ongeveer 25%, Nederlanders ongeveer 12%, andere groepen samen 13%. De 3 grootste groepen zullen problemen met elkaar hebben, Schiiten-Sun-nieten-problemen, die met autobommen op te lossen zijn - of ook niet. Het land zal verdeeld zijn, en zwak.

 

Dan komt de tijd voor een sterke partij, om op te treden. Dan komt de dag EX. Wat wordt dan het lot van de vruchtbare Marokkanen en hun vruchtbare collega’s? Bestaat er een draaiboek? En wie heeft het geschreven? Welke rol hebben de vruchtbare partijen in het draaiboek? Verdringing van relatief sterke, maar minder vruchtbare partijen? Werden de vruchtbare partijen daarom door Multinationals in het land gehaald?  Om eerst voor de Multinationals te werken, taak 1, en dan met taak 2 te beginnen, hun hoofdtaak volgens het draaiboek? Met taak 2 zijn ze nu goed gevorderd. 40% van de kiezers in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, … is inmiddels al allochtoon. Bij de kinderen in de scholen hebben de allochtonen al de meerderheid, wegens 4 kinderen per a-gezin. Afstotings-effecten, vlucht, segregation, zwarte scholen, witte scholen zijn pijnlijke feiten. Een geslaagde samenleving! Wat zegt het draaiboek daarover?

 

Lang voor 9/11 werd er een draaiboek geschreven. Met voorkennis lazen sommige TV-reporters op 9/11 daaruit voor. Ze maakten fouten: bewijsbare ontmaskerende fouten (BBC: “…. En nu is ook WTC5 in elkaar gestoord!” Maar WTC5 stond nog! Toch 20 minuten later werd WTC5 inderdaad opgeblazen … ) .

Zo zeker als er een 9/11-draaiboek bestond, zo zeker bestaat er een Marokkanen-draaiboek voor de dag na de dag EX. De achtergrondpartij heeft haar gewoontes. Draaiboeken schrijven en de manipulaties oefenen behoort erbij.  De Multinationals hebben de vruchtbare partijen naar hier gehaald. Daarom is het niet verkeerd, in de kringen achter de Multinationals de schrijvers van het Marokkanen-draaiboek te zoeken.

Wie meer dan een hersencel bezit, weert zich tegen zieke partijen,

die 9/11-lustspelen hebben gespeeld en Marokkanen-lustspelen voorbereiden.

www.IQ.jaaaa.net  www.society.jaaaa.netsociety1.jaaaa.netsociety1-4.jaaaa.net

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie zich het recht neemt,

ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 

Marokkanen zijn slim!

Art.7, grondwet

  Rechtstaat innovatief

  more

 

 

Maar ook slim genoeg?

   IQ-Partij

Probleem: Hoe worden wij als volk sterker dan kwade machtsgroepen?

 Oplossing:  Rechtstaat-Soldaten

 met het DIM-wapen inzetten

 

 

more

DE

NL

GB

de partij van voorspellingen

wetenschappelijk gebaseerd

Deelname van partijen aan EU-verkiezingen is duur:  De staat eist, om het extra moeilijk te maken, dat wij 11.700 op tafel leggen.

3.500 zijn al binnen. Wij zoeken  nog  80 PERSONEN, die ieder 100   bijdragen. Donneer op  NL77 INGB 0006 85 23 63, IQ-Partij

 

Deel van de

bekroonde

Website

party5-1

.jaaaa.net