Visuele botsingen: nee!

 

 

Wij demonstreren vreedzaam voor onze rechten

IQ, de Rechten-Plichten-Partij.   Website: www.IQ.jaaaa.net

  IQ  blijft zeggen: Wie zich het recht neemt, ons te regeren, die heeft

  de plicht, door de corruptie-controle  DIM  te lopen.    // verder :  hier

DE

 

NL

 

GB

Wij willen geen voortdurende visuele botsingen met het ongewenste vreemde, dat zich door enorme geboortegolven heeft verspreid en nu nog altijd ongeremd verspreidt, vaak mentaal zwak en vaak lelijk, dat nu ook ons dorp Duindorp massaal wil binnendringen, dat komt, zoals wij weten, met een overlast-profiel, met een overvaller-profiel en met een jihad-profiel. Wij hebben het recht, zonder deze visuele botsingen in ons dorp te leven, en wij verdedigen ons recht.

Wij klagen de regering aan, de laatste decennia niets tegen de zinloze groei van het ongewenste vreemde te hebben gedaan: geen woord van vermaning tot matiging aan zwakke allochtone vrouwen, die massaal 4 tot 8 kinderen baarden. Nu wil de regering ons de plicht opleggen - via onscherpe en twijfelachtige niet-discriminatie-wetten, die gedeeltelijk met onze grondrechten botsen - klakkeloos altijd grotere concentraties van het ongewenste vreemde in onze directe buurt te gedogen. In grote getallen geboren en nu groot, eisen zwakke vreemde kinderen woningen en dringen voor naar hier. Niet deze allochtone kinderen zijn de schuldigen. Ze zijn ook slachtoffers. Maar de regering is schuldig. Ze gedoogt en subsidieert de enorme groei van het vreemde (waarom?) en zet politie in, om de vreemden met geweld hier te plaatsen en onze rechten te beschadigen. Wij nemen dat niet! Wij zeggen: “De regering, die altijd meer een regering van de vreemden en geen regering van het eigen volk lijkt te zijn, gaan wij democratisch wegstemmen, zonder geweld. Wij gebruiken alle geweldvrije middelen, die wij hebben.

In de komende EU-verkiezingen stemmen wij op IQ-Partij, die het probleem in het Europa-Parlement gaat verwoorden. Het vreemdelingen-probleem wordt nu een Duindorps probleem, maar is al lang een Nederlands en een Europees probleem. IQ zoekt naar een echte oplossing (een oplossing voor alle partijen).

Het gedrag van de regering en van de regeringspartijen is vreemd. Wij vragen: “Waarom? Wat is de achtergrond?” *  Daarom moet ook naar corruptie in deze partijen worden gekeken. De ijzersterke DIM-test is er nu, die naar ‘daderkennis’ vraagt. Sinds kort beschikt de politie daarover. De test kan de motieven van corrupte personen in machtsgroepen open leggen, die tegen het volk opereren. De machtspersonen van nu zeggen in feite tegen de bewoners van Duindorp: “U moet de resultaten van onze verzuimen / onze zonden van vroeger accepteren, die nu op twee benen uw dorp binnenstromen. Anders zetten wij politie tegen u in!”

Het manipulerende machtssysteem heeft boterzachte plekken. IQ prikt erin.

IQ, de partij van slimme mensen, gaat manipulatie aanpakken.

 

*) Wie kent de uitspraken van de Askinasi-Miljardair Nick Rockefeller over het verzwakken van de Europese volkeren via binnenloodsen van mentaal zwakke en geboortesterke immigranten?  Poster EU-verk. 22. 5. :  www.party6-6.jaaaa.net

Duindorp actueel

party5-3.jaaaa.net