Samenwerking

IQ, de Rechten-Plichten-Partij

  IQ  blijft zeggen: Wie zich het recht neemt, ons te regeren, die heeft

  de plicht, door de corruptie-controle  DIM  te lopen.  // verder: klik    hier

DE

 

NL

 

GB

 

 

 

 

tussen witte en gekleurde mensen

 

Wij van de IQ-Parij beklemtonen, dat witte Nederlanders en gekleurde immigranten beiden slachtoffers van de situatie zijn, dat beiden moeten samenwerken, om de situatie op te lossen. Dat kan. IQ, de partij van en voor slimme mensen, spant zich in voor samenwerking. De immigranten zijn hier in NL sinds 1960, sinds 50 jaar, en ze zijn hier in getallen door geboortegolven explosief gegroeid, en de sterke groei gaat door. Ongetwijfeld begrijpen ze, dat dit de Nederlanders zorgen maakt.

Kijken wij eens terug, wie de gekleurde mensen in het land heeft gebracht: dat waren de grote bedrijven, de Multinationals van de Multi-Miljardairs, die riepen: “Wij hebben meer arbeiders nodig!”. En ze gingen in Noord-Afrika en in Kleinasië gekleurde arbeiders ronselen. Dit staat aan de basis van de problemen en grote spanningen van nu.

Beslissingen van Multi-Miljardairs staan aan de basis van problemen, die witte en gekleurde mensen samen hebben en die ze samen moeten oplossen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 moet dicht. Als de regering de nodige vermaningen niet uitspreekt, moeten wij het doen en de regering wegstemmen. Daarnaast zouden wij de immigranten menselijke oplossingen aanbieden. Betere DNA-kleren voor hun kinderen behoort daarbij. Weliswaar is ons 2000 jaar oude mensen- en wereldbeeld daarbij een belemmering. Op basis van het wetenschappelijke mensenbeeld daarentegen (een mens bestaat uit kern en kleren, uit persoon ( = geest) en lichaam (het lichaam = de DNA-kleren)) is het wisselen van DNA-kleren geen enkel probleem. De innovatieve techniek, via embryo-transfer de DNA-kleren te wisselen, is aanwezig. Toepassing betekent een win-win-situatie voor allen. Daarmee kunnen wij de Gordiaanse knoop oplossen. Zie ook  1*  en 2* en 3*

IQ

www. IQ .jaaaa.net     zeg 4 keer ja,  zeg jaaaa met 4 ‘a’ tegen  IQ-Partij

actueel

IQ

IQ