IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

Bevolkingspolitiek innovatief

 

Met kinderwagen en

vele kleine kinderen op pad:

hebt u een idee, wie daar langs komt?

 

Kindervloed,  Jihadi-vloed

 

Lees www.party5.jaaaa.net

 

Nederland wordt overspoelt door probleemmensen met een laag IQ, die weinig kunnen, die weinig weten, die op vragen meestal antwoorden “Weet ik niet”, die hoge kosten veroorzaken, die extra scholing nodig hebben en toch geen normale prestaties kunnen brengen, van die niet weinigen extra lelijk zijn en extra afstotings-effecten produceren, van die velen wegens hun kwetsbare en hopeloze positie in de criminaliteit uitwijken, of in een religieus extremisme.

De probleemkinderen, die geboren worden, hebben geen schuld. Maar deze in grote massa’s vormen wel een gevaar voor ons. De vrouwen, die ze baren, hebben geen schuld. Maar ze produceren gevaar. Schuld hebben de politieke kringen, die het gebeuren bevorderen. Gestraft wordt de maatschappij, die het toelaat. Het meest gestraft worden de arme kinderen. In slechte DNA-kleren komen ze in een foute wereld terecht. Velen wijken uit in criminaliteit of in religieus extremisme.

Hun religie, de Islam, biedt hen een droomrealiteit, in die velen von hen wegens hun laag IQ snel verzeild raken. Dan vormen ze een extra probleem en een extra gevaar. Volgens onderzoek denken 44% van de moslims in NL, hier geboren, hier opgegroeid, fundamentalistisch en zijn 11% geweld bereid.

Toch als het om rechten gaat, dan willen ze alle rechten, natuurlijk. Dan krijgen ze van Politiek Den Haag ook alle rechten van een normaalburger. Dat is niet natuurlijk, maar vreemd. Politiek Den Haag geeft zich blind op beide ogen voor het probleem. Ze kennen het probleem allen. Toch niemand spreekt het aan. Een deel van Politiek Den Haag doet er alles aan, om een taboe te produceren en het taboe te versterken*), en de rest van Politiek Den Haag blijft stom, wegens het taboe. Wegens missend lef van vele huidige politici in Den Haag dreigt Nederland razend snel via uitdijende olievlekken af te geleiden tot een laag-IQ-land, met alle gevolgen van dien.  De hoge kinderproductie van de laag-IQ-mensen is een sterk taboe.

Zit er een tweede bodem onder dit gebeuren? Natuurlijk! Ja! *

 

De normaalburger in NL is ontevreden en mistrouwt de politici en partijen in Den Haag, omdat ze stelselmatig over nevenzaken ruziën en de hoofdzaken niet aanpakken.

De laag-IQ-kinderen hebben geen enkel schuld, dat hun ouders ze in achterstands-kleren in de wereld werpen. Maar in hun grote hoeveelheden vormen ze wel een grote gevaar. 6 kinderen per achterstandsvrouw is vaak te zien. Zo groeit het gevaar.

 

Wie heeft een oplossing voor het probleem? Politiek Den Haag zeker niet. Een deel wil niet*, en een deel kan niet.

IQ, de nieuwe Partij met moed, heeft een oplossing, met die alle betrokkenen tevreden kunnen zijn: Als de vrouwen, geholpen door een beetje DNA-techniek, in plaats van kinderen in achterstands-kleren kinderen in mooie voorrangs-kleren baren, dan is dat voor iedereen beter, voor de kinderen zelf, voor hun ouders en voor de maatschappij.

Op kleine schaal kan een begin gemaakt worden. IQ wil wetten door het parlement brengen, die dit proces ondersteunen en toepassing op grote schaal tot een realiteit maken. Nederland als een klein land kan koploper spelen en een voorbeeld geven aan grote landen, waar het probleem ook speelt, en zo de mondiale ontwikkeling in een goede richting leiden. De prognoses voor de planeet, nu slecht, worden dan beter.

Op website society3.jaaaa.net komt het grote thema uitvoerig aan de orde.

 

IQ, Partij van these, anti-these en synthese

Probleem: Hoe behouden wij als volk ons niveau en onze identiteit?

Oplossing:  DNA-techniek tegen  olievlekkenscheefgroei.

 

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie het recht neemt, vele zwakke kinderen in de wereld te zetten, die heeft de plicht, na te denken over de gevolgen.

 

 

 

Voor- en achtergrond-verhaal

 

*)  Zit er een tweede bodem onder dit gebeuren?

Natuurlijk! Ja!

 

De ontwikkeling begon om 1960.

Multimiljardairs van de Askinasi-Groep (a secret society)hadden hun doel met WW2 niet bereikt: Europa te pakken, zonder mensen. De Europese volkeren waren er nog. Hun hongerdood-oorlog, joint-venture tussen de Askinasis Roosevelt (USA) en Hitler (D), was door Roosevelt’s dood 1945, door moedig anti-werk van Truman, Patterson, Marshall en Herbert Hoover en door militair aanwezigheid van de Russen in Oost-Duitsland vastgelopen.

 

Met het Marshall-Plan, de Europese volkeren te voeden, was het Morgenthau-Plan van de Askinasis, de Europese volkeren in een kunstmatige hongersnood te laten verhongeren en te laten verdwijnen, op de klippen gelopen.

 

Zie ook de boeken van de Canadese wetenschapper

James Bacque: 

‘Verschwiegene Schuld’ [ ISBN 10: 3 93 23 81-24-6 ] und

‘Der geplante Tod’

Zie de uitspraak van US-president F.D. Roosevelt 1944 in een zitting met de Joint Chiefs of Staff (Vereinigte Stabschefs): Daar zei

Roosevelt: << Ich bin zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gewillt zu sagen, dass wir nicht beabsichtigen, die deutsche Nation zu vernichten. >> 

Zweifache Verneinung ist Bejahung:

“Wir wollen die Deutsche Nation auslöschen.”

Zitat aus ‘Verschwiegene Schuld’, Seite 146 .

 

Na 3 jaar gevecht tussen Truman, Patterson, Marshall en Hoover aan de ene kant en de sterke Askinasi-undercover-groep (secret society, volk van de Hunnen) aan de andere kant, kwam 1948 de Marshall-hulp op gang. De Askinasi-groep verloor het gevecht. Maar met haar undercover-strategie bleef ze in vele machtsposities zitten. Haar leiders konden niet gedwongen worden, vele miljarden oorlogswinsten in te leveren. Met nog meer geld in hun handen waren en zijn ze sterker dan vroeger.

Tussen 1948 en 1960 ontwikkelden de Askinasis een tweede plan, Europa te pakken:  In Europa bomen planten, die razend snel groeien, en via schaduw en giftige vruchten de aanwezige bevolkingsbomen overgroeien, verdringen en laten krimpen: import-bomen, die later wegens laag IQ en chaoseigenschappen en strijd onder elkaar (Sunnieten tegen Shiieten tegen Alvenieten) eenvoudig te kappen zijn.

 

Via hun Multinatinals haalden de Askinasis vanaf 1960 snelgroeiende bomen uit regio’s in Turkije en Noord-Afrika, aanhangers van de Islam-religie met een gewelddadig verleden. Met het smoesje, dat ze arbeiders nodig hadden, gingen ze arbeiderboompjes importeren en in Europa planten. Met 100 Turken 1960 begon de intrek. Vandaag zijn het miljoenen. De talrijke nazaten van hen hebben geen schuld aan de situatie. Maar als laag-IQ-Jihadis, die via springstof in de hemel willen komen, zijn ze wel een groeiende bedreiging voor ons.

Onze verworvenheden, ons angstvrij te bewegen in eigen land en angstvrij te reizen door vreemde landen, zijn verleden tijd. De boosdoeners zijn niet de jihadis - dat zijn maar werktuigen - de  boosdoeners zijn de Askinasis, die zich soms ook Joden hebben genoemd. Maar het zijn geen Joden. Het zijn Kaukasus-Hunnen van de Askinasi-Zee (huidige naam: Kaspische Zee). En hun talrijke nazaten. Deze speler-groep zit undercover hier op machtsposten, in Europese landen, en nog meer in USA. Met sado-vreugde en grote geldsommen sturen ze de processen zo, dat ze dichter bij hun doel komen: heel Europa voor hen. Intussen heeft een grote groep van hen een plan, die nog verder gaat: de hele planeet voor hen alleen.  Dat moeten wij serieus nemen!

Zie www.party1.jaaaa.net .

Een verstandig antwoord van ons kan zijn, de punten

1 (DIM-Test), [Wvb1],

2 (vermogensgrens 100 miljoen). [Wvb2],   en

3 (via DNA-hulp ziektes en zwaktes te laten verdwijnen). [Wvb3], 

van het IQ-Programma toe te passen.

 

Voor– en achtergrondverhaal zijn niet congruent.

Er is een tweede bodem.

Er is o.a. een grote groep van leidinggevende politici in DEN HAAG met een achtergrondagenda.

Wij zijn niet de enigen, die dit zeggen. In zijn boek ‘Patronen van Bedrog. Niets is, wat het lijkt.’ komt de wetenschapper Willem Middelkoop tot dezelfde conclusie. Hij moet het weten. Door geboorte zelf een halve Askinasi, maar vrij van de typerende sado-hersenziekte, is hij niet eens met het criminele gedrag van de Askinasi-groep.

 

IQ-Partij

 

 Einde party5 , bevolkingspolitiek en Wvb3 ———  more .

party5

GB

 

 

DE

 

 

 

NL