IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Lesbar auf  Smart Phone.  Texte laufen auf Smart Phone lδnger, brauchen άberlauf.

party6-3-1

DE

NL

GB

IQ deelt de bezwaren, die de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, in NOS (in eenopeen, in gesprek met Sven Kockelmann op 17.3.2014) heeft geuit tegen de foute structuren van de Nationale Politie, die Minister Opstelten heeft opgebouwd. Opstelten heeft uit de politiehiλrarchie, die tot nu toe bestond, alle tussenniveaus verwijderd, zodat de top direct naar beneden kan doorgrijpen, personen kan aanklagen en arresteren, zonder controlerende tussenpersonen: de structuren van een politiestaat. Nu moeten alleen nog foute personen in de top daarbij komen, en de politiestaat α la Hitler’s Gestapo en α la Stasi van de DDR is een feit.

De politie heeft lokale taken. Zulke politiestaat-structuren zijn ongewenst!

Opstelten is een man, bij die men moet opletten: wat hij zegt is vaak het tegendeel van wat hij wil:  Als burgemeester van Rotterdam spraak hij daarvan, R’dam tot de groenste stad van Nederland te maken. Toen hem via de burgemeester van Delft ccE-techniek daarvoor werd aangeboden, zweeg hij oorverdovend. Hij vermeed iedere reactie. Als hij al minister was, werd hem dezelfde techniek nog een keer aangebo-den, door de ontwikkelaar zelf. In verband met het hete thema ‘onderdrukte cheap clean Energy’ vermeed Opstelten iedere reactie. Hij mompelde enige onverstaanbare woorden en liep weg. Op de folder, die hij mee nam, met voldoende informatie daarin, reageerde hij met oorverdovend zwijgen.

Politiestaat-structuren zijn er nu, volgens IQ (wij hebben al vroeger gewaarschuwd) en volgens de burgemeester van Eindhoven. Als er nu nog foute mensen (in de politie en in rechtbanken) daarbij komen, …… .

Foute mensen zijn er altijd. Het is een vraag van de dichtheid van foute mensen in de machtsorganen. Hoe is de stand van zaken ivm dichtheid?

In ‘Brandpunt’ van een dag eerder, 16.3.2014, werd bericht gedaan over politie-agenten, die telefoongesprekken aftappen, een schriftelijke samenvatting daarvan grof vervalsen en zulke foute bewijzen aan de rechter voorleggen, om personen (bijv. vijanden van de olie-industrie) achter de tralies te krijgen.

 

—————————————————————————

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie  het recht neemt, de regering te vormen, die heeft de plicht, op vragen van de Corruptie-Controle-Computer  DIM  vragen te beantwoorden.

—————————————————————————

 

Als er nu nog foute rechters in de rechtbanken zitten en meespelen (die de vervalsingen ‘nooit bemerken’ , die nooit navragen), dan verdwijnen ‘ongewenste personen’ onschuldig achter de tralies.

Hoe is de stand van zaken ivm dichtheid van foute rechters in de rechtbanken?

Gelukkig is de dichtheid minder groot dan al weer bij de oosterburen, maar toch zorgwekkend hoog. O.a. moet de rechtbank van Delft doorgelicht worden op foute rechters, volgens IQ en lokale politici.

Er zijn dus redenen, om ons zorgen te maken. Vooral, omdat de manipulerende valsemunters, als betrapt, weg komen met de verontschuldiging, dat ze zich vergist hebben. Ze  blijven in het machtsapparaat. Een grootschalige systeemfout is aanwezig!

IQ heeft de ijzersterke corruptie-controle DIM en eist toepassing.

DIM kan heel goedkoop vele controle-processen verbeteren en versnellen.

Het feit, dat de politieke toppen, de politie-toppen en de rechter-toppen de supersterke corruptie-controle DIM doodzwijgen, laat zien, dat wij nog veel werk te verrichten hebben.

Voor onze veiligheid heeft IQ naast DIM nog 2 innovaties op stapel:

1.. Meer veiligheid voor minder geld, door de politie enger met de bevolking te vervlechten.  Ook goed tegen de politiestaat.

2.. Meer veiligheid voor minder geld, door de armee kleiner en gelijktijdig groter te maken (innovaties kunnen echt verrassen!)

 

Tijdens de EU-verkiezingsdebatten laten wij onze stem horen.

En natuuurlijk, zodra wij in het EU-Parlement zitten.

De kwestie politiestaat, corruptie, controle speelt niet alleen in het kleine Nederland.

 

Over Rob van Gijzel, de burgemeester van Eindhoven, denkt IQ, dat hij een man van oordeel en overzicht en verantwoording is en initiatief bezit en in Nederland nog grotere taken kan vervullen.

 

—————————————————————————

Wie meer dan een hersencel bezit, weert zich tegen de politiestaat.

www.IQ.jaaaa.net   party6-3.jaaaa.net   society1.jaaaa.net   society1-4.jaaaa.net

 

——————————————————————————

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie  het recht neemt, de regering te vormen, die heeft de plicht, aan de Corruptie-Controle-Computer  DIM  vragen te beantwoorden.

——————————————————————————

 

Einde  party6-3-1 ——————  more.

 

Gevaar van de Politiestaat

Rechtstaat innovatief

 

Aanklager:  IQ-Partij

     IQ-Partij deelt het bezwaar van de burgemeester van Eindhoven (R. v. Gijzel) mbt        gevaarlijk foute structuren in de Nationale Politie (NOS, in eenopeen, 17.3.2004). Politiestaat op komst? Meer: Zie www.party6-3.jaaaa.net

 

R.van.Gijzel@eindhoven.nl