IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

Aan de Raad van State

 

Betref:  Zaak-nr. SGR 14 /89 38 BESLU V270, 3 maart 2015

 

De beslissing van de rechtster mr. J.L.E. Bakels van 25.2.2015 inzake waarborgsom 11.250   wordt van IQ-Partij niet erkend.

 

De redenen:

1.. mevrouw Bakels heeft de DIM-corruptietest niet gedaan.

IQ heeft dit van tevoren schriftelijk geëist en nog een keer mondelings in de zitting op 14.1.20015.

Mvr. Bakels heeft het expliciet afgeleend, de DIM-corruptietest te doen, op 14.1.15, met de woorden: “Dat is niet gebruikelijk”.

Als de toepassing van nieuwe wetenschappelijke tests, die een grote vooruitgang betekenen, simpelweg met de redenering “Dat is niet gebruikelijk” wordt geweigerd, dan blijft onze civilizatie altijd op een laag niveau hangen. Dan wordt er geen vooruitgang geboekt. Juist in de kwestie corruptie, die alle maatschappijen teistert, moeten wij stappen zetten, nu de wetenschap een effectief en handig tool heeft ontwikkeld.

 

2.. Mevr. Bakels schendt de regels van de rechtsspraak zo duidelijk, dat dit geen vergissing en geen rechterlijke dwaling kan zijn, maar alleen intentie, wat er al op corruptie heenduidt:

 

De argumenten van de partijen in de uitspraak schriftelijk herhalen en overwegen behoort tot de geldige regels van der rechtsspraak.

Juist ons gevoeligst argument, van IQ schriftelijk en mondelings uitvoerig voorgedragen, dat de diepe corruptie van de top van de kiesraad laat zien, ‘vergeet’ mvr. Bakels compleet. Zij herhaalt het niet. Zij bespreekt het niet. Zij overwegt het niet. Zij zwijgt erover. Kansen tot waarheidsvinding laat ze onbenut. Aan waarheidsvinding lijkt ze niet geïnteresserd:

 

IQ-Partij heeft een televisie-tijd van 2.5 minuut benut, om de bedrogpoging van 3 personen in de kiesraad te beschrijven, IQ-Partij met een trucje van de verkiezingen uit te sluiten. Duidelijke schriftelijke bewijzen werden vertoond. IQ als klokkenluider! Gevolg: aandacht voor de klokkenluider. Kiezerstemmen voor de klokkenluider!

Maar ondergrondse corruptiekrachten zorgden daarvoor, dat tijdens de uitzending van het spotje de toon werd wegeschakeld. Zonder toon was niets te begrijpen: Bedrog aan 8 miljoen kiezers door verdoving van de klokken.

Tv-kijkers protesteerden en eisten met IQ, dat het spotje werd opnieuw uitgezend, en deze keer met toon. Maar corruptiekrachten zorgden ervoor, dat dit niet gebeurde.

Als de vertegenwoordiger van IQ in de zitting op 14. 1. 15 dit gebeuren nog eens mondelings voordroeg en de aanwezige heer Bakker aaspraak, de generaal-secre-taris van de Kiesraad, reageerde die niet. Hij zei niet: “Dat klopt niet! De toon werd niet weggeschakeld.” Hij zei niets. Wie zwijgt, geeft toe!  En de rechtster Bakels greep de kans tot  waarheidsvinding niet. Mevr. Bakels vroeg de heer Bakker niet: ‘Werd de toon van het spotje weggeschakeld? Ja of nee?’. Deze kans tot waarheidsvinding liet ze onbenut. Aan waarheidsvinding lijkt ze niet geïnteresserd!

Wat zou het resultaat van de uitzending met toon geweest zijn? Opschudding? Aandacht voor IQ? Bekendheid van IQ? Kiezerstemmen voor de klokkenluider IQ? Een zetel in het Europese Parlement voor IQ? Terugbetaling van de 11.250 € waarborgsom aan IQ?

Deze vragen discussieert de rechtster Bakels in het uitspraak-papier niet. Ze vindt alleen, in durre woorden en met een conclusie, die niet kopt, dat de regel moet gelden: ‘Niet genoeg kiezerstemmen? Dan de 11.250 € niet terug!’

‘Ook als bedrog in het spel is, en zelfs drievoudig*) bedrog aan IQ en aan de kiezers, moet de regel gelden’ vindt der rechtster.

Dat is schending van het recht door de rechtster! Dat is rechtsbuiging!

 

Rechtsbuiging is een misdrijf. Het wet bepaalt een straf voor dit misdrijf. Wij vinden, dat de rechtster J.L.E. Bakels deze straf moet krijgen voor het misdrijf rechtsbuiging. Daarom doen wij aangifte. Zonder civilcourage gaat niets veranderen aan de corruptie in het machtssysteem. Wij doen aangifte en vragen de eerlijke autoriteiten in het machtssysteem, de DIM-test in te zetten en zo de rechtster Bakels ook aan de binnenkant te checken en niet alleen aan de buitenkant.  Zie ook het IQ-gevecht tegen corruptie Wvb1, party1-1-1.jaaaa.net.

De DIM-test is bij de politie beschikbaar. In het boek ‘Memory Detection’  [ISBN 978-0-521-76952-5] met bijdragen van vele erkende wetenschappers wordt de test uitvoerig beschreven.  Als wij de werktuigen van de wetenschap benutten, komen wij verder. Anders niet.

IQ vraagt de Raad van State, de zaak terug te verwijzen aan de rechtbank Den Haag en daarvoor te zorgen, dat ze daar door een rechter wordt behandeld, die met DIM gecheckt is, dus niet tot de corrupte boel behoort.

IQ gaat niet in hoger beroep, omdat er geen vertrouwen bestaat, in de Raad van State niet dezelfde corruptie aan te treffen (slechte ervaring uit 2012: dikke corruptie). De zaak is niet door de rechtbank Den Haag naar hoger beroep worden verwezen met de bepaling, dat ze daar alleen in de handen komt van rechters, die DIM-gecheckt en niet corrupt zijn. Wat had moeten zijn, om vertrouwen te scheppen.

 

Onze ervaring is, dat strafwetten worden ingezet tegen burgers, die een wet hebben overtreden. En dat strafwetten niet worden ingezet tegen corrupte leden van het machtssysteem, die wetten veelvoudig overtreden. Daar gebeurt dan eenvoudig niets. Aangiftes worden niet behandeld. Stilte! Zwijgen! Wegduiken in stilte! Wij zien een patroon en zijn niet van plan, dat te tolereren.

- Zie het boek van Willem Middelkoop: ‘Patronen van Bedrog. Niets is, wat het lijkt’.  Wij vragen om bevestiging van de aangifte

en om de plan van aanpak: wanneer wordt ze behandeld? Wat zijn de stappen?

 

Met vriendelijke groet

IQ-Partij

Gunther Niessen (voorzitter)

 

*)

1..  Torpederen van het TV-spotje , geen toon.

2.. Torpederen van het beste IQ-plakaat  “IQ-Partij verheucht zich op toekomst voor Nederland” door het OM Arnheim, Gemeenten bang gemaakt met een foute verdenking, met hete lucht via machtsmisbruik.

3.. Torpederen van het optreden van IQ in TV-discussies door uitsluiting van alle Tv-discussies.

 

  

Einde party6-4-3 ——————  more

 

 

 

 

—–—————————————————————— 

Wer sich das Recht nimmt, zu regieren, den

bitten wir zum Korruptions-Kontroll-Computer DIM.

 

—–—–—————————————————————— 

 

 

party6-4-3

GB

 

 

DE

 

 

 

NL

IQ,  Delft, 10.4.2015

Griegstraat 7