Nascholing van Rutte

en zijn kabinet. Thema: Humaniteit.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

Rutte en zijn regering moeten nog nadenken. Wij helpen een beetje.

pag. 1

IQ

Gaan wij eens een beetje nadenken! Wat willen wij?

Een humaan land, met een humane cultuur! Is dat juist?

Ja: een normaal land met een humane cultuur! Humaniteit!

 

Hoe gedraagt zich een normaal land tegenover anderen, die in nood zijn? Die vluchten voor oorlogsgeweld? Die vluchten uit armoede? Die geen werk hebben, terwijl in onze economie een tekort aan arbeidskrachten heerst? Hen opnemen of niet? Opnemen is humaan!

Maar wat, als deze mensen, die in nood voor onze porten staan en aankloppen, niet aan onze standaards voldoen? Omdat ze behoorlijk lelijk zijn! Omdat ze dom zijn, met een IQ ver onder ons gemiddeld IQ van 100! Omdat ze een afwijkende en erg agressieve religie aanhangen! Omdat hun laag IQ met agressief gedrag gepaard gaat, ze een kort lontje hebben en in hun groep veel vaker moord en doodslag voorkomen dan bij ons! Of omdat ze, van andere plekken verjaagd, hier naar binnen willen, om hier te leven van beddelen en van stelen ! Al deze groepen zijn aanwezig anno 2014 op de planeet Aarde, die om de zon draait, zijn aanwezig in de wereld van nu. Dus is belangrijk, rekening te houden met de verschillen in standaards en culturele niveaus.

 

Normale mensen, die in nood zijn, opnemen is humaan. Toch wat doet een regering de eigen burgers aan, als ze veel te vele vreemde mensen naar binnen laat stromen en duurzaam opneemt, die niet aan de standaards van het land voldoen? Handelt een regering humaan tegen de eigen burgers, door hun leven en het leven van hun kinderen te verpesten via voortdurende botsingen met geïmporteerde menselijke onvolkomenheden? Genoeg daarvan zijn er ongetwijfeld in de wereld! 

 

Het blijkt, dat een regering zowel humaan moet handelen tegen de eigen bevolking als tegen vreemd volk, dat voor de porten staat. De regering moet twee goederen tegen elkaar afwegen en het juiste maat vinden! HEEFT ZE DAT GEDAAN?

De regering is niet totaal vrij in haar keuzes:  Als ze de eigen burgers zichtbaar inhumaan behandelt door heel veel lelijkheid in het land te laten stromen, zodat de burgers elke dag in vele lelijke gelaten moeten kijken, met domme ogen daarin en zonder proporties, zonder elke esthetica, dan ontstaat protest, dan ontstaan rellen. De burgers weren zich dan tegen afname van het recht, in mooie gelaten van hun buren te kunnen kijken en een impuls van vreugde ontvangen, dat ze in plaats daarvan in lelijke gelaten moeten kijken, met domme ogen daarin, en een impuls van ergernis moeten slikken. Hun menselijke omgeving is heel belangrijk voor hun levens-kwaliteit en die van hun kinderen. Ze willen geen verpesting van hun leefomgeving thuis, in school, in stad en land, overal. Criminaliteit is ook een vorm van lelijkheid: moralische lelijkheid. Dat willen ze nog minder.

 

Als de verandering richting verpesting snel komt, dan is het protest groot. Als de verandering langzaam en geleidend komt, dan zijn de effecten op de levenskwaliteit dezelfde, maar het protest is minder.

 

 

 

Nascholing van Rutte

en zijn kabinet. Thema: Humaniteit.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

Rutte en zijn regering moeten nog nadenken. IQ helpt een beetje.

:

pag. 2

IQ

Wat gebeurt, als de regering alleen kleine lelijke groepen in het land laat stromen, toch tegen productie van 8 lelijke kinderen per lelijk gezin niet alleen niets zegt, maar de productie nog extra aanwakkert door kindergeld: beloning in geld voor productie van vele lelijke kinderen over meerdere generaties: 8 x 8 = 64,  8 x 64 = 504. Dan stijgt de verpesting van de leefomgeving in het begin langzaam en geleidend. De protesten zijn minder. Later stijgt de verpesting om zo sneller! De negatieve effecten zijn enorm, gaan altijd sneller door.

 

Is dat de situatie van vandaag?  Heeft de regering inhumaan gehandeld tegen de eigen bevolking door de enorme verpesting geleidelijk te introduceren? Zodat de Jihad nu levensgroot in de MAT-wijken zit en gefreesd wordt, dat zich grote Islam-terreur-aanslagen voordoen! De AIVD waarschuwt! Zodat de winkeliers zich nu tegen MAT-overvallen bewapenen, omdat de politie gedeeltelijk niets doet (vreemde schijnactiviteiten, hoe te verklaren? Askinasi-politie!) en gedeeltelijk te laat komt! 

IQ waarschuwt, dat de sluipende verpesting een dubbele bodem heeft, een geslaagd manoeuvre van Askinasi-groepen is, die undercover in de machtsapparaten zitten. Dit resultaat van wetenschappelijk langtijd-onderzoek kunnen wij met feiten onder-bouwen. (o.a. uitgelekte gesprekken uit Askinasi-kringen, uitspraken van de Askinasi-miljardair Nick Rockefeller, biechten van Askinasis in DIM-tests, … )

 

De KobaR-regering (Kok-Balkenende-Rutte) had zonder meer anders kunnen handelen:

‘Levensrecht ja! Uitbreidingsrecht nee!’ had haar principe kunnen zijn.

‘Levensrecht ja!’ betekent : humaan zijn tegen mensen, die voor onze porten staan, wiens leven is bedreigd. Ze opnemen, ook als ze lelijk zijn, ook als ze dom zijn, ook als ze niet aan onze standaards voldoen. ‘Iedereen, die leeft, heeft levensrecht’ is een humaan principe. Toch: ‘Iedereen, die leeft, heeft uitbreidingsrecht’ geldt niet. Wie zich uitbreidt, werkt mee aan lot en noodlot van anderen, in eerste instantie aan het lot van de kinderen, die hij/zij in de wereld zet, ten tweede aan het lot van allen, die gedurende rond 80 jaar met de kinderen te maken krijgen. Als hij/zij kinderen heel goede DNA-kleren mee kan geven, kan men hem/haar veel ruimte laten. Maar als hij/zij  kinderen via DNA-kleren alleen slechte eigenschappen kan meegeven, dan moet men via sociale controle deze ruimte eng beperken. En een regering heeft daarvoor te zorgen, dat sociale controle plaats vindt. Inperking via dwang is slecht. IQ is geen voorstander van dwang-oplossingen. Zie de ethiek van IQ. Fascisme deugt niet. Maar IQ is voor oplossingen via sociale controle. De personen in kwestie mogen slechte eigenschappen hebben. Maar ze hebben verstand genoeg, om te begrijpen, dat de wens van hun sociale omgeving, hun slechte DNA-kleren niet ongebreideld aan vele kinderen door te geven, redelijk is. In ieder geval niet meer dan 2 kinderen, beter minder. Bij een grote kinderwens kan men hen ook de weg effenen, om kinderen in goede DNA-kleren op te voeden via embryo-transfer.

Vele hoogopgeleide vrouwen, die goede DNA-kleren kunnen doorgeven, doen dat

Verder op pag. 3

 

 

 

Nascholing van Rutte

en zijn kabinet. Thema: Humaniteit.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

pag. 3

IQ

niet, maar slikken de pil, omdat ze op de komst van een broedkist wachten.

 

Zwangerschap vinden ze een grote inperking van hun mogelijkheden. Hier kunnen vrouwen in slechte DNA-kleren een tussenrol spelen tot de komst van een perfecte couveuse. Ook vrouwen, die wij naar binnen laten. Een baby uitdragen duurt maar 9 maand. Zo kunnen ze voor levensredding iets terug geven.

 

De KobaR-regering had tal van mogelijkheden, de gebeurtenissen in goede banen te leiden. Ze had humaan tegen de burgers van het land kunnen zijn door het principe te volgen: ‘Uitbreidingsrecht voor opgenomen vluchtelingen: nee!’ Dan zou het land nu in een goede staat en het leven plezierig zijn. In plaats daarvan heeft ze zich extreem inhumaan tegen de oerbevolking gedragen, zodat deze nu aan de rand staat van de controle over het eigen land te verliezen aan explosief gegroeide immi-gran-ten-groepen. Ze moet vrezen, haar land in Islam-Jihad-chaos te zien verzinken.

 

Nu komt uit onderzoek naar voren, dat juist dit het doel van de KobaR-regering was en is (en van de Askinasi-achtergrondregering daarachter) 

Ze willen het land verzwakken, de bevolking laten krimpen (is gebeurd, de krimp-proces loopt steeds sneller),  de bevolking de controle uit de hand nemen en in de handen van een zwak-ke immigranten-bevolking  over hevelen. Deze zwakke inhomogene immigranten-groepen kunnen ze nog beter mani-puleren dan ons (bijv. eerst via tumult-democra-tie/ via schijndemocratie, dan via de sterke-man-truc / de dictator-truc)  en via deze tussenstappen willen de Askinasi het land zelf overnemen. Indirecte veroveringstechniek. De Askinasis doen alles indirect: false-flag-operations, om niet te worden gezien, tevoren ze de absolute macht hebben.

Dat was en is het doel van de sluipende invoering van verschillende vreemde low-level-groepen. Dit is de achtergrond van niet reageren op waarschuwende stemmen (o.a. van IQ), de kraan van de ellende dicht te draaien “Uitbreidingsrecht: nee!” Nu ziet men de TOP-politici belachelijk ‘krachtig’ reageren: Jihadisten de pasporten afnemen, en gelijktijdig beklemtonen, dat 90% van de MAT-mensen in de MAT-wijken geen schuld hebben, terwijl deze het 8-voudige aan toekomstige jiha-dis-ten al geproduceerd hebben, die nu nog in de kinderwagens liggen. Nog meer, die al lopen kunnen,  begeleiden hun vlijtige producenten op eigen benen in de moskee, waar ze de Islam leren kennen.

TOP-politici strooien de bevolking zand in de ogen door over deze toekomst te zwijgen. Dat is het bewijs, dat ze fout bezig zijn. IQ zegt: ze door de DIM-corruptie-controle sturen. De verdenking van fout spel is aanwezig. De verdenking is echt groot. DIM brengt zekerheid voor iedereen.

 

IQ waarschuwt. Nog kan het roer worden omgelegd. De DIM-test breed inzetten en de undercover-Askinasis ontmaskeren. Dan is het gebeurd. De Askinasis koken ook alleen met water. Tegen nieuwe techniek zijn ze hulpeloos. De enige mogelijke tegen-weer is:  uit-wij-ken. Dat zullen wij in de komende maanden zien: pogingen, om voor DIM uit te wijken.

 

Sommige zullen zeggen, dat onze analyse te duister is.

Het is een wetenschappelijke analyse.

Wat te doen is, is duidelijk.

Tijdens toepassing van de DIM-controle op regering en andere hoge posten in het machtssysteem zal snel naar voren komen, wat klopt.

 

 IQ: Wie het recht neemt, ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 IQ: Wie het recht neemt, ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 IQ: Wie het recht neemt, ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.