nog niet geslaagd!

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Rutte

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ-Party IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

IQ

De Rutte-regering viert zich zelf als geslaagd.

IQ-Partij maakt op komende problemen attent,

die onder de Rutte-regering gestaag groeien :

1.    het komende Ferguson-probleem:

De negerbevolking groeit in NL explosief. Veel schoolklassen hebben al een zwarte meerderheid, een-voudig wegens de gewoontes van zwarte paren, 5 tot 8 kinderen in de wereld te zetten, en het heilige principe van de Rutte-regering, dat zo iets moet kunnen. Wordt Nederland Negerland? Negers, die in NL asiel en verblijfsrecht hebben gekregen, hebben dit niet alleen voor zich zelf, maar ook voor 5 tot 8 komende kinderen gekregen en gaan meteen aan de slag. Het 8-kinderen-recht gaan ze omzetten: ieder jaar een kind meer. Onder de Rutte-regering heersen heilige principes, die dat mogelijk maken.

IQ-Partij vindt, dat de Rutte-regering zolang niet geslaagd is, als ze niet tenminste 2 negers tot ministers benoemd heeft, om de komende Ferguson-problemen de kop in te drukken. De problemen zo in de kiem smoren! Een zwarte Tv-nieuwsspreekster hebben wij ja al. Tenminste dat! Maar dat is niet genoeg! De (echte) negerbevolking schittert met een doorsnede-IQ van 70 (gemeten) : steentijd-mensen, met de uitingen en prestaties van steentijdmensen. IQ waarschuwt. Daaraan kunnen de scholen maar weinig veranderen. De zogenoemde vooroordelen over de doorsnede-negers kunnen heel goed ervarings-gebaseerde oordelen zijn, die komende Ferguson-problemen in NL aankondigen. Daarom houdt IQ-Partij het voor onvermijdelijk, dat Rutte tenminste 2 zwarte ministers benoemt en de discriminatie-wetten aardig aanscherpt*. Zo kunnen de komende problemen de kop worden ingedrukt. Tevoren dat niet is gebeurt, is de Rutte-regering niet uitgeregeerd en niet geslaagd.

Zijn er geen intelligente negers (Afrikanen, zwarte)? Toch, die zijn er wel. Het probleem is alleen, dat dit maar weinige zijn. Het is dus geen probleem van de ras? Nee! Waaraan ligt het dan? Eenvoudig daaraan, dat domme negers veel meer kinderen in de wereld zetten dan intelligente negers. Zolang dat zo blijft, blijft ook de doorsnede -IQ van negers laag.

Geldt de regel: ‘domme mensen—vele kinderen’ niet heel algemeen? Ja en nee! Bij anderen geldt ze ook, maar minder. Waarom is niet zo duidelijk. Echter is duidelijk, dat de techno-cultuur, die de levensomstandigheden versoepelt, zich zelf in de voet schiet, zolang ze de dommen-productie-motor niet controleert. Ze controleert bijna alles, alleen dit (nog) niet. Vroeger, als het leven hard was (zoals in het koude Europa), heeft de natuur een hoge IQ met het overleven van kinderen beloond, en een lage IQ met het sterven van kinderen bestraft. Daarom is onze Europese IQ een stuk hoger. Nu heeft de techno-cultuur de natuur uitgeschakeld. Nu heersen nieuwe regels. Nog zijn dat chaos-regels. Omdat onze cultuur nog jong is, is te hopen, dat wij nieuwe verstandige regels kunnen invoeren en zo de chaos in te grip krijgen. De klok tikt. Als het tijdig lukt, komt een tijd van hoogcultuur.

*) Bijv. kan Rutte in de discriminatiewet 137e de inperking “anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving” wissen. Dan kan iedereen, die maar wil waarschuwen (zoals IQ), zonder meer in de gevangenis worden gestopt. Aardig met een zwarte bewaker voor de deur!

 

2.  Het komende ISIS-Jihad-probleem in NL :   zie pag. 2

Wie het recht neemt, vele zwakke hulpbehoevende kinderen in de wereld te zetten, heeft de plicht, te bedenken, dat zijn grondrechten daar stoppen, waar die van anderen beginnen. Anderen onevenwichtig belasten is fout !

 

 

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Rutte nog niet geslaagd!

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

IQ

De Rutte-regering viert zich zelf als geslaagd.

IQ-Partij maakt op komende problemen attent,

die onder de Rutte-regering gestaag groeien :

2.  Het komende ISIS-Jihad-probleem in NL :  

Ook de moslim-bevolking groeit in NL explosief, daaronder Marokkanse moslims, daaronder moslims uit Zwart-Afrika, daaronder Turkse moslims. Deze 3 groepen M A T, de MAT-mensen dus, sturen de meeste kinderen naar school.  Waarom zoveel? Simpelweg, omdat ze aan het lopende band kinderen produceren, 1 kind per jaar, terwijl Nederlanders 1 kind in hun leven tot stand brengen. 1 kind per jaar bij de MAT-mensen, omdat ze dan extra veel kindergeld krijgen. Rutte’s regering financiert de aan-groei.  Veel schoolklassen hebben al een Moslim-meerderheid, eenvoudig wegens de gewoontes van Moslim-paren, 5 tot 8 kinderen in de wereld te zetten, en wegens het heilige principe van de Rutte-regering, ondersteund door de Imanen in de moskee, dat zo iets moet kunnen. Wordt Nederland Islam-land? Moslims, die als gastarbeiders-blijfarbeiders naar Nederland kwamen en verblijfsrecht kregen, hebben dit  ook voor 5 tot 8 komende kinderen gekregen en zijn meteen aan de slag gegaan. 1960 waren er 100 van hen in heel NL. Nu zijn er niet alleen 100.000, maar miljoenen. Het 8-kinderen-recht hebben ze omgezet: bijna ieder jaar een kind meer. Onder de KobaR-regering (Kok, Balkenende-Rutte) heersten en heersen heilige principes, die dat mogelijk hebben gemaakt.

Nu, na al de jaren, krijgen wij eindelijk iets terug! Nu groeit de waarschijnlijkheid, dat wij voor dat vele kindergeld iets moois terug krijgen: vuurwerk, lekker vuurwerk. Een paar honderd jonge moslims uit het piepkleine Nederland  (samen met een paar duizend uit heel Europa)  zijn naar Syrië en Irak gereisd, om daar het handwerk te leren: vuurwerk op Islam-manier, vuurwerk met autobommen!

Maar Rutte houdt niet van vuurwerk. Om de jonge lui de lol  te verderven, heeft hij de AIVD opdracht gegeven, de terugkerers scherp in de gaten te houden. Echter, alleen lukt dat de AIVD niet. Een Nederlander kan de jonge MAT-mensen niet echt begrijpen. Daarom houdt IQ het voor onvermijdelijk, dat Rutte tenminste één Turk en tenminste één Marokkaan tot minister benoemt, om de jonge vuurwerkmeesters met begrip en gezag te kunnen toespreken. Als deze ministers de stormachtige jonge lui met vertragingstactiek remmen  “Waarom dan zo overhaast een Kalifaat Holland?”, kunnen wij met Rutte misschien nog een beetje van de Nederlandse normen en waarden genieten, van de Nederlandse levensstijl en de Nederlandse Homo-cultuur, uniek in de wereld, tevoren wij in de zure Sharia-appel moeten bijten.  Dat is onze kans, twee zwarte ministers en een Turk en een Marokkaan als ministers, om ons hoofd nog een tijdje boven water te houden in de komende Jihad-vloed. Dat die komt is zeker, omdat aan Rutte’s heilige principes van ongestoorde kinderzegen niet getoornd mag worden. Daarvan mag zelfs niet gesproken worden! Daarom verliest Rutte nooit een woord daarover. Over de ouders,  kinderproducenten, 8-voudige bron van de ellende, spreekt hij nooit. En IQ, die dat wel doet, bevindt zich in overtreding. Waarschuwen, dat de kinderzegen geometrisch groeit  - na, dat begrijpen de mensen niet, zeggen wij het anders: waarschuwen, dat 100 MAT-vrouwen  800 kinderen produceren, maar 100.000 MAT-vrouwen 800.000 kinderen, in dezelfde tijd dus 799.200 moslim-kinderen meer - is misschien het laatste, wat IQ mag zeggen, tevoren de IQ-mensen door de Officieren van Justitie in Arnhem aangeklaagd worden en via de gewijzigde artikel 137d in de gevangenis verdwijnen.

IQ-Partij vindt, dat de Rutte-regering zolang niet geslaagd is, als ze niet tenminste 2 negers en een Turk en een Marokaan tot  ministers benoemd heeft, om de komende Jihad-vloed, die met de kindervloed op NL afkomt, te vertragen.  Zodra de MAT-mensen, die in Amsterdam en Rotterdam al sinds een paar jaar de meerderheid hebben, in het hele land de meerderheid hebben, kan Rutte niets anders meer doen dan zich ook tot de Islam te bekeren.  Dus, beste MP Rutte, benoem de 4 ministers snel en vertraag de Sharia nog een beetje!

Actueel:  ‘Nascholing van Rutte en zijn kabinet. Thema: Humaniteit!’ (www.party6-6-7-1.jaaaa.net)

 

3.  Rutte’s succesvolle olie-politiek (Poetin lacht!)  :   zie pag. 3

MP Rutte was in het geheim op de Bilderbergconferentie. Waarom in het geheim? Verklaart het achtergrond-verhaal van IO, op www.party1.jaaaa.net te lezen, de ongerijmdheden in Rutte’s politiek?

pag. 2

 

 

Rutte nog niet geslaagd!

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

De Rutte-regering viert zich zelf als geslaagd.  IQ-Partij maakt op

onopgeloste problemen attent, die dank Rutte blijven en blijven en blijven :

pag. 3

IQ

3.  Rutte’s succesvolle olie-politiek (Poetin lacht!)  :  

In verband met de benoeming van de juiste ministers voor de oplossing van het komende Ferguson-probleem en het ko-mende Jihad-vuurwerk-probleem heeft Rutte nog geen veldheerskwaliteiten laten zien. Bovenstaand heeft IQ gepro-beerd, Rutte een handje te helpen: 4 bijzondere ministers hebben wij nodig: 2 negers en een Marokkaan en een Turk. 

 

Maar wat betreft energiepolitiek heeft Rutte wel een vooruitziende blik getoond: hij heeft Henk Kamp tot energieminister benoemd. Deze superminister, die alles kan, pakt het op de juiste manier aan: Sibirië is wijd en groot. Daar zit genoeg olie en gas. De voorraden daar garanderen zekerheid. Zo is Kamp’s energiepolitiek in eerste instantie op Russen-energie gericht. Alles andere mag ook een beetje bijdragen, maar is minder belangrijk.

Echter, als Poetin grillen krijgt, ontstaan toch vervelende situaties.

Daarom heeft IQ-Partij voorgesteld, in eigen land de wolkenwind-energie uit te bouwen (zie de IQ-verkiezingsposter over cheap-clean-energy: www.party7-3.jaaaa.net !). Niet de bodem-wind-energie uitbouwen! Dat is juist fout! In de bodemwind zit alleen 5% van alle wind-energie (niet genoeg), in de wolkenwind zit 95% (20 keer meer). Daaruit kunnen wij onze energie-behoefte totaal dekken. Zie de film: Albatross-Wolkenwindmachine.jaaaa.net !

IQ heeft Kamp en Rutte de film toegestuurd en hen persoonlijk aangesproken. Maar ze geven geen antwoord. Ze zijn totaal daarop gericht, Rusland met ontwikkelingshulp op de benen te houden (de hele economie van Rusland draait om energie, edel-energie in vorm van olie en gas,  en om wapens). Als deze beide bronnen uitdrogen, dan is Rusland failliet. Dat willen Kamp en Rutte koste wat kost voorkomen. Daarom pompen ze ons geld naar Rusland. Ook als Poetin daarmee rakettensystemen bouwt en aan separatisten verhuurt, die daarmee af en toe een passagiersvliegtuig uit de lucht schieten. Dat risico moeten wij dragen! Immers hebben wij Rutte en Kamp gekozen en zijn dus medeverantwoordelijk voor wat deze beiden doen.

Wij hebben de raket betaald, die de Boing MH17  uit de lucht heeft geschoten, en Kamp en Rutte waren de betaalmeesters bij deze transactie. Hoe loopt dat? Wij betalen aan de pomp voor diesel of benzine, zeggen wij 60 .  1/3 daarvan gaat naar de oliemaatschappij, 1/3 naar de staat, en 1/3 naar de olieleverancier, hier bijv. Poetin. Poetin koopt van het samen-stromende geld 3 vrachtwagenchassis bij Mercedes, en geavanceerde electronica in Zwitser-land, en monteert op chassis 1 vier geavanceerde raketten, op chassis 2 een radarscherm, op chassis 3 een bevelstation met computer, en klaar is een BUK M1-wapen-systeem. Een paar BUKs heeft Poetin aan de separatisten in Oost-Oekraïne  verhuurd. Onwaarschijnlijk is, dat de militairs aan de knoppen de MH17 niet duidelijk hebben gezien. Een vergissing is wel mogelijk, maar waarschijnlijker is, dat daar een stel sadisten zat, dat al langer daarop brandde, de oorlogssituatie te benutten, om ongestraft een groot chaos aan te richten. Nu zitten ze lachend in een hoekje en laven zich aan de pijn van velen. Men moet altijd daarmee rekening houden, dat oorlogen sadisten magnetisch aantrekken, omdat ze daar gruweldaden kunnen begaan en doden kunnen. (AbbuGraig-gevangenis als een bekend voorbeeld). De gruwel-daden van ISIS hebben meer met de God Sado te maken dan met de God Allah. Ook in Rusland en in Oost-Oekraïne zitten zulke sadisten. Sadisten oefenen het hele leven, zich te verbergen. Het is niet zo vreemd, dat men hen zo weinig ziet.

Als wij de betaalmeesters Kamp en Rutte vragen: “Hebt u ons geld mogelijk in de handen van sadisten gespeeld, die daarmee het MH17-disaster hebben aangericht?” wat gaan de beiden dan antwoorden?

 

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

www.Islam-looses-against-nature-religion.jaaaa.net

Voorspel

voor

nascholing

van Rutte

Hier bepalen wij, in welke punten Rutte nascholing nodig heeft

De scholen zijn weer begonnen. Het

zomerreces is voorbij:  nascholingstijd!