IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

Verzet,   15-08-2015

Aan de Raad van State

 

Betreft:  IQ-Partij / Kiesraad, zaak 14/8938 / nr.201503022/2/A2

Wij zijn IQ-Partij, een politieke Partij, en niet ‘Vereniging IQ’,

zoals de Raad van State schrijft

 

 

Geachte dames en heren,

 

IQ-Partij dient het verzoek in, de zaak terug te verwijzen naar de rechtbank Den Haag en daar door een rechter te laten behandelen, die via de beschikbare DIM-Computer positief is getest op integriteit en eerlijkheid. Voor zulk een procedure hebben wij betaald.

Maar wij zijn daar bedrogen worden door de rechter mevr. Bakels, die weigerde, de DIM-Test te doen “omdat dit niet gebruikelijk is” en dan een rechtsverkrachtende uitspraak deed, volgens ons met voorbedachte raad een fout oordeel spraak. Haar argumentatie is zonder iedere logica, pijnlijk om te lezen. Want ze wilde de Kiesraad recht geven, terwijl de logica aan onze kant is.

Dat kon de Raad van State zonder meer zien.

 

Het machtssysteem heeft ons via de Kiesraad voor veel geld (11.250 Euro) deelname aan de verkiezingen aangeboden, maar ons dan van alle dingen, die succes konden brengen, doelgericht en hardhandig uitgesloten, door beveiliging rond om alle TV-discussies erom . “De deelnemer van de TV-discussie zijn al lange van tevoren bepaald. Daar is IQ-Partij niet bij!” Zo heeft de undercovergroep*), die het machtssysteem heeft opgetrokken en aan de uitbreiding werkt en door een wetenschapperpartij als IQ niet gestoord wil worden, ons door manipulatie opgelicht. Als een burger andere burgers oplicht, dan wordt hij gestraft en veroordeeld. Als het machtssysteem IQ oplicht, dan krijgt IQ van een rechter van het machtssysteem te horen:  “Bla bla bla. De Kiesraad heeft gelijk. IQ krijgt het geld niet terug.”

 

De oplossing van die situatie kan nu niet die zijn, dat weer een andere procedure voor een verdere rechtbank wordt gestart, waarvoor wij opnieuw moeten betalen, met weer niet op integriteit geteste rechters, die ons waarschijnlijk ook gaan bedriegen, omdat ze mevrouw Bakels de hand boven het hoofd willen houden en het machtssysteem zoals het bestaat intact willen houden.

 

Benut de samenleving in de rechtsspraak de beste aanwezige middelen? Zie www.wonder-test.jaaaa.net !  Of benut ze deze niet? En waarom niet? Hebben wij een rechtsstaat? Of hebben wij die niet?

Hebben wij een bananen-republiek, waarin een rechter de logica met voeten mag trappen, zoals mevr. Bakels dat heeft gedaan, om de foute partij recht te kunnen geven?

 

De oplossing kan alleen zijn, dat alleen nog rechters, die de integriteittest  DIM hebben gedaan, uitspraken mogen doen.

IQ accepteert geen uitspraken van personen, niet in het rechthof Den Haag, niet in de Raad van State, die niet via de DIM-Computer de integriteittest hebben gedaan.

IQ-Partij wenst te worden gehoord over haar verzet tegen de beslissing en tegen de eis, nog een keer te betalen.

IQ heeft voor een oordeel van een eerlijke rechter betaald. Daarom kan nu niet de Raad van State stellen, dat wij alle rechten hebben verloren, omdat wij niet (nog een keer) hebben betaald.

 

Met vriendelijke groet

IQ-Partij

 

 

PS:  IQ-Partij daagt de rechter Bakels voor een rechter wegens het misdrijf  rechtsverkrachting.

Onze ervaring is, dat aangifte tegen personen van het machtssysteem, die misdrijven hebben gepleegd, door het machtssysteem niet in behandeling worden genomen. Het wordt eenvoudig niet gereageerd. Zo stelt de undercover-partij*), die het machtssysteem heeft opgetrokken en aan de uitbreiding werkt, zich boven het recht. Ze veroordelen burgers wegens misdrijven, maar als het om hun eigen misdrijven gaat, dan worden die onder het tapijt gekeerd.

Gaan wij eens kijken, of door de wonder-test DIM, voor die ze zo bang zijn, die op ten duur niet tegen te houden is, verandering in deze praktijken komt !

 

*) Deze undercover-groep wordt op de websites van het website-cluster van wetenschapperpartij IQ en IQ-Movement uitgebreid in het zonnetje gezet. Portaal van het cluster:  www.IQ.jaaaa.net .

 

Einde party7-4 ———  more .

 .

party7-4

DE

NL

GB