IQ-Partij komt met Democratie-Filisofie.

Het doel van democratische partijen is niet, tegen andere partijen

om zetels te strijden, maar samen voor realisatie van doelen te werken, die nog niet bereikt zijn. Samen voor verbeteringen van de levensomstandigheden van de bevol-king: dat is het hoogste doel. Het ‘samen’ moet veel sterker geaccentueerd worden!

 

Daarbij hoort allereerst, vast te stellen, in welke nog niet bereikte doelen alle (of een meerderheid van) partijen overeenstemmen. Als die lijst van gemeenschappelijke doelen is opgesteld, kan een wedstrijd beginnen om de beste strategie voor realisatie. Eerst hier begint een wedstrijd tussen elkaar, en dan ook om zetels.

 

IQ vraagt andere partijen, mee te werken aan die lijst.

IQ vraagt andere partijen in stap 1, om schriftelijk bekend te maken, met brief ook aan IQ, of ze deze 2 doelen samen met ons willen realiseren:

 

1..  begrenzing van privaatvermogens op 100 miljoen of minder per persoon, om het voor de maatschappij immens schadelijke fenomeen van roofmiljardairs aan te pakken, die hun overschot- en flits-geld heen en weer schuiven.

2..  Invoering van corruptie-controle met methodes, die wetenschappelijk onder-bouwd zijn, om onzichtbare slangenkuilen in de overheid uit te meesten.

 

Op pagina 2 volgt een lijst van partijen, die positief reageren (a) en die negatief reageren en zwijgen (b)

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie zich het recht neemt,

ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 

Democratie-filosofie

Art.7, grondwet

  Rechtstaat innovatief

  more

 

van IQ-Partij

IQ-Partij, slimmer dan slangen

Probleem: Hoe worden wij als volk sterker dan kwade machtsgroepen?

 Oplossing:  Rechtstaat-Soldaten

 met het DIM-wapen inzetten

 

 

more

DE

NL

GB

 

 

IQ, de Rechten-Plichten-Partij

Deelname van partijen aan EU-verkiezingen is duur:  De staat eist, om het extra moeilijk te maken, dat wij 11.700 op tafel leggen.

3.500 zijn al binnen. Wij zoeken  nog  80 PERSONEN, die ieder 100   bijdragen. Donneer op  NL77 INGB 0006 85 23 63, IQ-Partij

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie zich het recht neemt,

ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Art.7, grondwet

  Rechtstaat innovatief,  Democratie-filosofie

  more

 

IQ-Partij

IQ-Partij, slimmer dan slangen

Probleem: Hoe worden wij als volk sterker dan kwade machtsgroepen?

 Oplossing:  Rechtstaat-Soldaten

 met het DIM-wapen inzetten

 

 

more

 

 

 

Deelname van partijen aan EU-verkiezingen is duur:  De staat eist, om het extra moeilijk te maken, dat wij 11.700 op tafel leggen.

3.500 zijn al binnen. Wij zoeken  nog  80 PERSONEN, die ieder 100   bijdragen. Donneer op  NL77 INGB 0006 85 23 63, IQ-Partij

Lijst A

voor samenwerking

Lijst B

tegen samenwerking

of zwijger

 

 

Deel van de

bekroonde

Website

party8

.jaaaa.net

DE

NL

GB