IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

         IQ, de slimme-mensen-Partij

Beoordeling verkiezingen

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

lijst

lijst

Art. 7 GW

IQ

www.IQ.jaaaa.net

 

 

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

         IQ, de slimme-mensen-Partij

Beoordeling verkiezingen / 2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

lijst

lijst

Art. 7 GW

IQ

Ondanks de slechte verkiezingsresultaten is IQ-Partij, wat betreft breedte en diepte van de programma-punten, een zwaargewicht.

Meer bekendheid brengt meer stemmen. Dat levert in volgende verkiezingen dan een zetel of een paar zetels en daarmee meer invloed.

Via de huidige verkiezingsprocedures stapjeswijs meer invloed winnen is een heel traag proces. Dat lost de problemen niet op, voor die wij staan. Dat vervangt het corrupte machtssysteem niet door een eerlijk machts-systeem. Om deze transitie tot stand te brengen moeten wij dus andere wegen gaan dan verkiezingen winnen in de huidige schijn-democratie, een democratie, die niet sensibel is. Wat wij nodig hebben is een sensibe-le democratie, die instaat is, de gevaren te zien en adequaat te reageren.

 

Zulke sensibiliteit van de democratie kunnen wij bereiken door de regels te veranderen: Geen onnatuurlijke IQ-100-democratie, wie, anders dan de natuur, het betere niet beloont. Geen IQ-100-democratie, die rust op beslissingen van IQ-80-mensen en IQ-120-mensen, wiens kruizen op de stembiljetten een gelijk gewicht hebben, ondanks dat IQ-120-mensen veel meer kunnen en een veel beter oordeel hebben, ondanks dat de IQ-120-mensen maar weinig manipuleerbaar zijn, terwijl de IQ-80-mensen heel eenvoudig te manipuleren zijn, waardoor manipulerende krachten de resultaten van de verkiezingen bepalen in plaats van een gezond oordeel van de kiezer. Geen onnatuurlijke IQ-100-democratie, maar een IQ-plus-democratie, wie voor een groot deel berust op beslissingen van echt slimme mensen.

In de IQ-plus-democratie heeft iedereen een basis-stem en krijgt zoveel stemmen bovenop als hij IQ-punten boven 100 heeft. Een kiezer met IQ 120 krijgt dus 21 stemmen, een kiezer met IQ 110 krijgt 11 stemmen, een kiezer met IQ 100 heeft 1 stem.  Omdat er vele IQ-100-kiezers zijn  en vele met een IQ onder 100, 50% van allen, en relatief weinige IQ-110-kiezers en nog minder IQ-120-kiezers, is het nog altijd niet optimaal, is het nog altijd een compromis, maar wel een grote stap in de juiste richting.

De onnatuurlijke IQ-100-democratie, wie de IQ-60-kiezer hetzelfde recht geeft als de IQ-140-kiezer, heeft ons de grote catastrofen gebracht:  Hitler en Roosevelt werden beiden democratisch gekozen. Ze hebben samen gespannen, om hun volkeren in een grote oorlog tegen elkaar te laten vechten. En de volkeren hebben niet gemerkt, welk spel hun charismatische leiders met hen dreven. Wordt hen vandaag van weten-schappers verteld, dat hun charismatische leiders in de grip waren van de erfelijke vorm van de hersenziekte extreemsadisme, de ziekte van de lustmoordenaar, en daarom zulk vreeslijke dingen konden doen, dan kappen ze deze verklaring van de historische gegevens snel af: ze geloven het niet. Ze testen de uitspraak niet aan de feiten: ze leren niet.  Small wonder therefore, dat ze enige tijd later weer charismatische leiders met diezelfde erfelijke ziekte narennen, ze via democratische verkiezingen in top-posities brengen, zodat deze hun lievelingsspel kunnen spelen: het oorlogsspel in het echt.

60 jaar na Roosevelt en Hitler zijn de democratisch gekozen personen Bush en Cheney  een nieuw bloedspel begonnen, 9/11, met in 1. instantie 3000 doden, om hun Irak-oorlog te krijgen, met dik 3 miljoen doden.

Alleen een paar miljoen intelligente mensen wereldwijd hebben hun bloedspel doorschouwd, daarentegen miljarden niet. Miljarden denken nog altijd, dat Bin Ladin de WTC-torens heeft opgeblazen, tegen de bewijzen in de beschikbare video’s in. De video’s nader te bestuderen, op die idee komen ze niet. De liegende overheid te geloven is eenvoudiger. 

Zijn deze blinde mensen instaat, hun eigen lot via IQ-100-democratie te managen?  Het antwoord is: nee! 

Zijn deze blinde mensen instaat, de signalen op te vangen, dat een Derde Wereldoorlog voorbereid wordt?  Een hongerdoodoorlog volgens Morgenthau-Plan?  Het antwoord is weer: nee.  Aan hun kunnen wij ons lot dus niet overlaten, wij, wie de gevaren wel zien, wij, wie de klokkenluiders horen en wel gaan onderzoeken, of ze recht hebben.

In plaats van elk onderzoek af te kappen moeten wij stappen nemen: naar en IQ-plus-democratie streven behoort daarbij. Daarnaast alle stappen nemen, die de rechtsstaat mogelijk maakt, de rechtsstaat gecombineerd met wetenschap, de rechtsstaat, uitgerust met de corruptie-controle DIM. DIM doorzetten en toepassen heeft strategische betekenis.